Rules of Lahti Cricket Club
KrikettiJulkaistu: 22.03.2024 00.00

Rules of Lahti Cricket Club

Lahti Cricket Club - Rules

1. Name and registered office of the association

The name of the association is Lahti Cricket Club and its seat is in the city of Lahti.

2. Purpose

The purpose of the Lahti Cricket Club is to promote cricket playing and related activities in Lahti.

The Lahti Cricket Club fulfills its purpose by offering its members competitive activities, hobby activities, educational activities, coaching and training activities and fitness. In addition, the club can organize other similar activities that promote the physical and mental functioning and well-being of citizens.

To support its activities, the club can accept donations and acquire funds by organizing various events and collections as well as raffles.

To fulfill its purpose, Lahti Cricket Club is part of Lahden Mailaveikot ry (LMV) as a sub-club. The Lahti Cricket Club represents the Lahden Mailaveikot in the competition activities of the Finnish Cricket Association.

3. Membership

A person who accepts the purpose and rules of the club can become a member of the Lahti Cricket Club. The members are approved by the board of the Lahti Cricket Club. After paying the membership fee, members will become also members of the parent club Lahden Mailaveikot.

4. Membership fee

The amount of the annual membership fee to be collected from members is decided by the annual meeting.

5. Government

The affairs of Lahti Cricket Club are managed by the board, which includes the chairman elected at the annual meeting and 2-4 other regular members. The term of office of the board is the period between annual meetings.

The board meets at the invitation of the chairman.

6. Writing the name of the association

The name of the association is written by the chairman of the board, secretary or treasurer, each alone.

7. Financial period

The association's accounting period is a calendar year.

8. Meetings

The annual meeting of the Lahti Cricket Club is held annually on a day determined by the board in January-May. At the annual meeting, a) decisions are made on the approval of the financial statements and the granting of discharge from liability to the board and other responsible persons, b) the chairman and other members of the board are elected, c) and one operational auditor and deputy operational auditor are elected. Changes to the rules are discussed at the association's annual meeting or at a separately convened meeting.

9. Convening the meetings of the association

The board must call the association's meetings at least seven days before the meeting to the members by phone message or e-mail.

10. Use of funds in the event of dissolution of the association

In the event of the dissolution of the association, any funds will be handed over to the parent club, Lahden Mailaveikot ry.

xxxxxxxxxx

Lahden Krikettiseura – Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Krikettiseura ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.

2. Tarkoitus

Lahden Krikettiseuran tarkoituksena on edistää kriketin pelaamista ja siihen liittyvää toimintaa Lahdessa.

Tarkoitustaan Lahden Krikettiseura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, harrastustoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa sekä kuntoliikuntaa. Lisäksi seura voi järjestää muuta vastaavaa toimintaa, joka edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja hankkia varoja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja keräyksiä sekä tavara-arpajaisia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Lahden Krikettiseura kuuluu jaoksena Lahden Mailaveikot ry:een (LMV). Lahden Krikettiseura edustaa Lahden Mailaveikkoja Suomen Krikettiliitto ry:n kilpailutoiminnassa.

3. Jäsenyys

Lahden Krikettiseuran jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy Lahden Krikettiseuran hallitus. Jäsenmaksun maksamisen jälkeen jäsenet tulevat myös emoseura Lahden Mailaveikkojen jäseniksi.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Lahden Krikettiseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Kokoukset

Lahden Krikettiseura vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa a) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, b) valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä c) valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja. Sääntömuutokset käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa tai erikseen koolle kutsutussa kokouksessa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille puhelinviestillä tai sähköpostitse.

10. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa mahdolliset varat luovutetaan emoseura Lahden Mailaveikot ry:lle.

Lahden Mailaveikot ry.

Lahden Mailaveikot ry. / Tilisys Oy
Ratavartijankatu 11
15170 Lahti


toimisto(at)lahdenmailaveikot.fi


y-tunnus 0149689-6


PESÄPALLON ERIKOISSEURA JO VUODESTA 1929. 

BASEBALLIA JA KRIKETTIÄ MYÖS.